הרכבת עפיפון SLED דגם אושרית

הרכבת עפיפון

הוראות הרכבה מקוצרות


1] הניחו את 2 הצינוריות במקומן.

2] הדביקו את המדבקות הצבעוניות.

3] ציירו וקשטו את מפרש העפיפון.

4] חברו את הזנבות לתחתית המפרש.

5] חיתכו חוט באורך 90 ס"מ.

6] השחילו לנקבים וקישרו את החוט.

7] קישרו לולאה במרכז החוט.

8] חברו את ידית החוט לעפיפון.

9] העיפו את העפיפון במקום בטוח.


הוראות הרכבה מורחבות


הכנת המפרש והזנבות:


1] הניחו את 2 צינוריות הפלסטיק על גבי מפרש העפיפון, על הצד המחוספס בו נמצאת מדבקה לבנה, בין כל 2 פינות המפרש הקרובות לנקבים, כך שהצינוריות תהינה מקבילות זו לזו (היעזרו באיור).

2] בעזרת 10 מדבקות צבעוניות, הצמידו את 2 הצינוריות למפרש. 5 מדבקות מפוזרות ברווחים שווים לאורך כל אחת מהצינוריות, כך שכל מדבקה תיצמד גם למפרש וגם תתפתל מעל הצינורית ותיצמד גם אליה (היעזרו באיור).

3] ציירו צבעו וקשטו להנאתכם את מפרש העפיפון. בצד אחד או בשני צידיו.

4] השתמשו בשדכן סיכות להצמדת הזנבות לחלקו התחתון של מפרש העפיפון, זה הרחוק יותר מהנקבים שעל גביו ובצמוד לצינוריות (היעזרו באיור). להעצמת המראה ניתן לקפל את הזנבות לכל אורכן בקיפולי זיג-זג קטנים כמו אקורדיון.


קשירת החוט לעפיפון:


1] מידית האחיזה של חוט העפיפון, חיתכו בעזרת מספריים חוט כך שאורכו יהיה פי 2 מאורך המרחק אשר בין 2 הנקבים הקטנים אשר על גבי מפרש העפיפון (כ - 90 ס"מ).

2] השחילו את 2 קצוות החוט שהכנתם לתוך 2 הנקבים שבמפרש העפיפון. קצה חוט אחד לנקב אחד וקצה החוט השני לנקב השני. קישרו בכל קצה 4 קשרים רגילים וצמודים קשר לקשר מסביב לכל נקב, אך בצורה רפוייה ולא צמודה לנקבים. אפשרו לחוט לנוע בחופשיות בתוך הנקבים.

3] קפלו את מפרש העפיפון ל- 2 (צינורית מול צינורית), וודאו כי 2 הנקבים שעל גבי המפרש נמצאים באותו המקום נקב אחד מול נקב שני. מתחו את החוט שקשרתם כך שגם הוא יתקפל ל-2 וקישרו לולאה קטנה במרכזו.

4] חברו את קצה החוט אשר מגולגל על ידית האחיזה, ללולאה אשר במרכז החוט שהכנתם בסעיף הקודם וקישרו 4 קשרים רגילים צמודים וחזקים.

5] את העפיפון יש להעיף במרחב פתוח החופשי מעצים, עמודים, בניינים וכדומה. באופן בו הצינוריות, המדבקות והציור שציירתם פונה עליכם ועם כיוון הרוח, תוך אחיזה חזקה בידית האחיזה ושחרור איטי של החוט.


בהצלחה.
לרכישה של ערכת עפיפונים לבניה עצמית: עפיפונים לילדים למכירה.